Ceník

Odměna za právní služby poskytované advokátem klientovi se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Odměna advokáta může být sjednána jako odměna smluvní. V případě, kdy odměna advokáta není s klientem smluvně ujednána, řídí se její výše dle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.