O mně

Právní služby poskytuji občanům i firmám. Poskytuji komplexní právní služby s důrazem na individuální přístup ke klientovi, profesionalitu, odbornost a pečlivost.

  • úspěšné absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončené státní závěrečnou zkouškou, získán titulu magistr
  • výkon praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Petra Dítě, LL.M., se sídlem v Olomouci
  • úspěšné složení advokátní zkoušky u České advokátní komory
  • výkon advokacie jako zaměstnaná advokátka v advokátní kanceláři JUDr. Petry Langerové, Ph.D., se sídlem v Olomouci, se zaměřením na generální právní praxi, včetně přednáškové činnosti na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • samostatný výkon advokacie se zaměřením na generální praxi - poskytování právních služeb v oblasti práva soukromého i veřejného, včetně advokátní úschovy a ověřování podpisů