Exekuce

exekuce a vykon rozhodutiV oblasti exekuce a výkonu rozhodnutí nabízíme tyto právní služby:

  • vymáhání peněžitých pohledávek
  • vymáhání splnění nepeněžitých povinností
  • sepis návrhu na zastavení exekuce
  • vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloba
  • sepis návrhů a vyjádření, zastupování v řízení

V rámci vymáhání pohledávek advokátní kancelář spolupracuje s úspěšným soudním exekutorem, který zajišťuje efektivní vymáhání pohledávek klientů včetně poskytování pravidelných informací o stavu exekučních řízení. Nabízíme vymáhání pohledávek na výživné, z obchodních vztahů, ze směnky, jakož i jiných peněžitých pohledávek, včetně vymáhání splnění povinností nepeněžitých.