Insolvence

insolvence konkurzní řízeníV oblasti insolvenčního práva nabízíme:

  • sepis insolvenčního návrhu
  • sepis návrhu na povolení oddlužení, včetně společného návrhu na oddlužení manželů
  • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, popření pohledávky
  • incidenční spory
  • zastupování v insolvenčním řízení

Právní pomoc v oblasti insolvenčního práva nabízíme insolvenčním věřitelům i insolvenčním dlužníků. Sepisujeme insolvenční návrhy, přihlašujeme pohledávky v rámci oddlužení či konkurzu, připravujeme žaloby na určení pravosti pohledávky, apod. Zastupujeme ve všech fázích insolvenčního řízení, včetně sporů incidenčních.

Pro naše klienty zajišťujeme rovněž pravidelnou kontrolu insolvenčního rejstříku.