Obchodní právo

obchodní právoV oblasti obchodního práva nabízíme toto právní poradenství:

  • závazky mezi podnikateli
  • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
  • sepis a připomínkování různých typů obchodních smluv
  • příprava směnek a jejich vymáhání
  • nekalá soutěž
  • náhrada škody v obchodněprávních vztazích
  • zastupování v soudních řízeních

Advokátní kancelář klade důraz zejména na zabezpečení právní ochrany klienta v obchodních vztazích v návaznosti na konkrétní specifika jeho podnikatelské činnosti a charakter právních vztahů, do nichž vstupuje. Klientům, kterým v rámci obchodních závazkových vztahů již vznikla újma, nabízíme efektivní řešení jejich situace se zaměřením na minimalizaci ztrát, ochranu jejich zájmů a vymožení vzniklých pohledávek.