Ověření podpisů

overovani podpisuNaše advokátní kancelář nabízí:

  • ověřování podpisů - činění prohlášení advokáta o pravosti podpisu na listinách

V souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a usnesením představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, o prohlášení advokáta o pravosti podpisu, je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, a to na listinách, které advokát sám sepsal a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení týká (jednající osoba), listinu před ním vlastnoručně podepsala (listina vlastní), nebo na jiné listině, pokud ji jednající osoba před advokátem podepsala (listina cizí). Za účelem ověřování podpisů má advokát k dipozici knihu o prohlášeních (ověřovací kniha), jež mu byla vydána Českou advokátní komorou.