Pracovní právo

pracovní právo

V oblasti pracovního práva se zabýváme těmito službami:

  • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řády, mzdové výměry, apod.)
  • skončení pracovního poměru
  • vymáhání dlužné mzdy
  • neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance v pracovněprávních vztazích
  • právní poradenství v oblasti pracovního práva

Advokátní kancelář zajišťuje přípravu různých typů dokumentů v pracovněprávní oblasti, zejména pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, jakož i dokumentů, jimiž se ukončují pracovněprávní vztahy (dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, apod.). Zaměřujeme se rovněž na zastupování v pracovněprávních sporech, vymáháme dlužnou mzdu či náhradu za způsobenou škodu, včetně újmy na zdraví v důsledku pracovního úrazu. Právní poradenství v pracovněprávní sféře nabízíme zaměstnavatelům i zaměstnancům.