Rodinné právo

rodinné právo

Pokud jde o rodinné právo, nabízíme tyto služby:

  • úprava záležitostí týkajících se nezletilých dětí - péče o nezletilé dítě, výživné pro nezletilé dítě, úprava styku, rodičovská odpovědnost a další (sepis návrhů a vyjádření, včetně návrhů na vydání předběžného opatření a zastupování v těchto řízeních)
  • úprava výživného pro zletilé dítě
  • výživné neprovdané matky
  • výživné pro rozvedeného manžela
  • určení a popření otcovství
  • rozvod manželství - sepis návrhu na rozvod manželství, včetně zastupování v rozvodovém řízení
  • vypořádání společného jmění manželů - sepis žalob o vypořádání SJM a zastupování v řízení, sepis dohod o vypořádání SJM

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní pomoc vztahující se ke všem významným záležitostem nezletilých dětí (péče, výživa, styk, apod.), jakož i vztahům mezi manželi (manželské majetkové právo, rozvod, výživné, apod.). Samozřejmostí jsou také právní služby v oblasti výživného dětí, které již nabyly zletilosti či právního zajištění neprovdané matky.