Správní právo

správní právoV oboru správního práva nabízíme:

  • zastupování ve správních řízeních
  • zastupování v přestupkových řízeních a v řízeních o jiných správních deliktech
  • sepis správních žalob
  • katastr nemovitostí - zápisy, výmazy, změny práv

Vzhledem ke složitosti a různorodosti vztahů se správními orgány, do nichž se občané a právní subjekty dostávají, je advokátní kancelář připravena poskytnout právní pomoc také v oblasti správní agendy. Pomůžeme Vám se sepisem návrhů a vyjádření v různých typech správních řízení, či Vás v nich přímo zastoupíme. Rovněž budeme nápomocní při řešení přestupku či jiného správního deliktu. Naším cílem je využití veškerých právních prostředků k dosažení požadovaného výsledku.