Trestní právo

trestni pravoV oblasti trestního práva nabízíme tyto služby:

  • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
  • vazba
  • odklony v trestním řízení - zejména podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání
  • právní poradenství v oblasti trestního práva, sepis trestních oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem
  • právní pomoc obětem trestných činů

Právní služby v oblasti trestního práva advokátní kancelář zaměřuje na obhajobu osob ve všech stádiích trestního řízení, tedy zastupování podezřelých či obviněných v rámci přípravného řízení, jakož i obžalovaných v řízení před soudem, včetně sepisu řádných i mimořádných opravných prostředků. Pomůžeme Vám také s ukončením trestního stíhání formou tzv. odklonů (zejména podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání).

Právní pomoc poskytujeme také osobám poškozeným trestnou činností a obětem trestných činů, pro něž zajišťujeme vymáhání jejich nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení.

Advokátka Mgr. Libuše Ondreášová je rovněž zapsána v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeným Ministerstvem spravedlnosti České republiky.