Trestní, správní, insolvenční a exekuční právo

Trestní, správní, konkurzní a exekuční právo

Nabízíme zastoupení v trestním a správním řízení, pomoc při přihlašování pohledávek do insolvence nebo řešení exekuce.

Trestní právo

 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • vazba
 • odklony v trestním řízení - zejména podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání
 • právní poradenství v oblasti trestního práva, sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené trestným činem
 • právní pomoc obětem trestných činů

Více z trestního práva »

Správní právo

 • zastupování ve správních řízeních
 • zastupování v přestupkových řízeních a v řízeních o jiných správních deliktech
 • sepis správních žalob
 • katastr nemovitostí - zápisy, výmazy, změny práv

Více ze správního práva »

Insolvenční právo

 • sepis insolvenčního návrhu
 • sepis návrhu na povolení oddlužení, včetně společného návrhu na oddlužení manželů
 • přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, popření pohledávky
 • incidenční spory
 • zastupování v insolvenčním řízení

Více z insolvenčního práva »

Exekuční právo

 • vymáhání peněžitých pohledávek
 • vymáhání splnění nepeněžitých povinností
 • sepis návrhu na zastavení exekuce
 • vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloba
 • sepis návrhů a vyjádření, zastupování v řízení

Více z exekučního práva »