Občanské, obchodní, pracovní a rodinné právo

Občanské, obchodní a rodinné právo

Nabízíme právní poradenství a sepis smluv z oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

Ať už potřebujete poradit před podpisem kupní smlouvy na nemovitost nebo třeba automobilu, nebo potřebujete vypořádat společné jmění manželů, můžete se na nás s důvěrou obrátit. V rámci obchodního, občanského, pracovního a rodinného práva se zabýváme zejména:

Občanské právo

 • sepis různých typů smluv (darovací, kupní, rezervační, zprostředkovatelská, nájemní, zápůjčka, dílo)
 • převod nemovitých věcí
 • zřizování věcných břemen
 • závazkové právo - uznání dluhu, prominutí dluhu, výpověď smlouvy, odstoupení od smlouvy a další
 • odpovědnost za vady

Více z občanského práva »

Obchodní právo

 • závazky mezi podnikateli
 • vymáhání pohledávek
 • sepis a připomínkování různých typů obchodních smluv
 • příprava směnek a jejich vymáhání
 • zastupování v soudních řízeních

Více z obchodního práva »

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších pracovněprávních dokumentů (pracovní řády, mzdové výměry, apod.)
 • skončení pracovního poměru
 • vymáhání dlužné mzdy
 • neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • právní poradenství v oblasti pracovního práva

Více z pracovního práva »

Rodinné právo

 • úprava záležitostí týkajících se nezletilých dětí
 • úprava výživného pro zletilé dítě
 • výživné neprovdané matky
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů

Více z rodinného práva »